Body Mass Index - Uitleg en berekening

Body Mass Index (kortweg : BMI) is een (internationaal gebruikte) indicatie/richtlijn voor een gezond gewicht. BMI geeft inzicht of er sprake is van over-/ondergewicht. BMI wordt berekend door je gewicht (kg) te delen door je lengte (meter) in het kwadraat (= lengte * lengte).

Bijvoorbeeld : Als ik 85 kg weeg en 1,86 meter lang bent, dan is mijn BMI : 85/(1,86*1,86) = 24,6 = BMI

Wat betekent BMI voor u? (bron : www.voedingscentrum.nl) :

  • lager dan 18,5 - ondergewicht;
  • van 18,5 t/m 25 - gezond gewicht;
  • vanaf 25 tot 30 - overgewicht;
  • vanaf 30 - ernstig overgewicht (obesitas).

Nogmaals de BMI is een indicatie en soms minder geschikt, bv in geval je heel gespierd of zwanger bent, en geslacht, leeftijd kan een rol spelen (bv vanaf 70 jaar is een BMI vanaf 22 tot 28 een gezond gewicht). Je middelomtrek geeft een indicatie van de vetverdeling in je lichaam.